මයික්‍රෝ මීටර් ඉස්කුරුප්පු ආමානය


මයික්‍රෝ මීටර් ඉස්කුරුප්පු ආමානය........


අපි මුලින් ම මයික්‍රෝ මීටර් ඉස්කුරුප්පු ආමාන‍යේ කොටස් හඳුනා ගනිමු.

01.(A) -කලම්ප

02.(B) -ඉද්ද

03.(C)- කිණිහිරිය

04.(D) - වට පරිමාණය

05.(E) - රේඛීය පරිමාණය

06.(F) - දිදාලය

07.(G) - දිදාල හිස

 

මයික්‍රෝ මීටර් ඉස්කුරුප්පු ආමාන‍ය භාවිතයෙන් ලබාගත හැකි මිනුම් වන්නේ,සිහින් කම්බියක විෂ්කම්භය,අන්වීක්ෂ කදාවක ඝනකම,කඩදාසියක ඝනකම,ලෝහ තහඩුවක ඝනකම, ආදිය වේ.

 

උපකරණයේ කුඩාම මිනුම........

 

මයික්‍රෝ මීටර් ඉස්කුරුප්පු ආමාන‍යේ කුඩාම මිනුම ගැන කතාබහ කරන විව වැදගත් වන වචනයක් වන්නේ අන්තරාලය යන්නයි.

මෙහි අන්තරාලය ලෙස හඳුන්වනුයේ දිදාලය එක් වටයක් කරකැවීමේ දී ඉද්ද චලිත වන රේඛීය දුර වේ.

එය භාවිතයෙන් මයික්‍රෝ මීටර් ඉස්කුරුප්පු ආමාන‍යේ කුඩාම මිනුම පහත පරිදි ගණනය කළ හැකිය.

 

         කුඩාම මිනුම = අන්තරාලය / වට පරිමාණ කොටස් ගණන

 

උදාහරණ......

 පහත ඒක් ඒක් අවස්ථාවන් සඳහා මයිෙක්‍රා් මීටර ඉස්කුරුප්පු අාමානෙය් කුඩාම මිනුම ගණනය කරන්න.

01.ඉස්කුරුප්පු ආමානය දිදාලයෙන් අල්ලා එක් වටයක් කරකවන විට ඉද්ද   මිලි මීටර් 0.5 ක ප්‍රමාණයකින් ඉදිරියට ගමන් කරයි.තවද වට පරිමාණය   කොටස් 50 කට බෙදා ඇත.උපකරණයේ කුඩාම මිනුම සොයන්න.

කුඩාම මිනුම = අන්තරාලය / වට පරිමාණ කොටස් ගණන

                   = 0.5 mm / 50

                   = 0.01 mm

 

02.ඉස්කුරුප්පු ආමානයක අන්තරාලය 1 mm වන අතර දිදාලයට සම්බන්ධ  වට පරිමාණයේ කොටස් 100 කි. උපකරණයේ කුඩාම මිනුම සොයන්න.

 කුඩාම මිනුම = අන්තරාලය / වට පරිමාණ කොටස් ගණන

                   = 1 mm / 100

                   = 0.01 mm

 

03.ඉස්කුරුප්පු ආමානයේ දිදාලයෙන් අල්ලා වට 10 ක් කරකවන විට ඉද්ද  මිලි මීටර් 5 ක ප්‍රමාණයකින් ඉදිරියට ගමන් කරයි.තවද වට පරිමාණය   කොටස් 50 කට බෙදා ඇත.උපකරණයේ කුඩාම මිනුම සොයන්න.

 කුඩාම මිනුම = අන්තරාලය / වට පරිමාණ කොටස් ගණන

                   = 0.5 mm / 50

                   = 0.01 mm

 

පාඨාංක ගන්නා ආකාරය...........

මුල්න්ම ඉස්කුරුප්පු ආමානයේ ඉද්ද,කිණිහිරියෙන් ඉවතට ගමන් කරන ලෙස දිදාලය භ්‍රමණය කර ඉද්ද හා කිණිහිරිය අතර ට මිනුම් ලබා ගත යුතු වස්තුව ඇතුල් කර ඉද්ද එම කොටසෙහි ගැටෙන තුරු දිදාලය දිදාල හිසෙන් අල්ලා කරකැවීම සිදුකළ යුතුය.

ඉන් පසුව වෘත්ත පරිමාණය රේඛීය පරිමාණය මත කොපමණ දුරක් ගමන් කර ඇතිදැයි බලනු ලැබේ.එයට අදාල මිනුම කෙලින් ම කියවා ගනු

ලැබේ.දැන් වෘත්ත පරිමාණයේ කවර රේඛාවක් මධ්‍ය රේඛාව සමඟ ස්පර්ශ වන්නේ දැයි කියවා ගනු ලැබේ.එවිට මිනුමට අදාල පාඨාංකය පහත පරිදි ගණනය කළ හැකි වේ.

 

මූලාංක වරද...................

ඉස්කුරුප්පු ආමානයේ ඉද්ද හා කිණිහිරිය එකිනෙක සමපාත වන විට ප්‍රධාන පරිමාණයේ මධ්‍ය රේඛාව වට පරිමාණයේ ශූන්‍ය සදඟ සමපාත විය යුතුය.එසේ නොවේ නම් උපකරණයේ මූලාංක දෝෂයක් ඇතැයි කියනු ලැබේ.එවැනි උපකරණයකින් මිනුමක් ලබා ගන්නේ නම් එහි අවසන් පාඨාංකයෙන් එම දෝෂය ඉවත් කළ යුතුය.

මෙහි මූලාංක වරද කොටස් දෙකක් ඔසසේ සාකච්ඡා කෙරේ.

01.ධන මූලාංක වරද

                   ඉද්ද හා කිණිහිරිය එකිනෙක ස්පර්ශ වන විට ප්‍රධාන පරිමාණ ශූන්‍ය වෙත වෘත්ත පරිමාණ ශූන්‍ය ළඟා වී නොමැති නම් එයට ධන මූලාංක දෝෂයක් ඇතැයි කියනු ලැබේ.එවිට ලැබෙන පාඨාංකය නිවැරදි අගයට වඩා වැඩි වේ.එම නිසා එය නිවැරදි කිරීමට දෝෂය අවසාන පාඨාංකයෙන් අඩු කළ යුතුය.

 

02.සෘණ මූලාංක වරද

                   ඉද්ද හා කිණිහිරිය එකිනෙක ස්පර්ශ වන විට වෘත්ත පරිමාණයේ ශූන්‍ය මධ්‍ය රේඛාව අභිබවා ගමන් කරයි නම් සෘණ මූලාංක දෝෂයක් ඇතැයි කියනු ලැබේ.මෙවැනි උපකරණයකින් පාඨාංකයක් ලබා ගත් විට ලැබෙන අගය නිවැරදි අගයට වඩා අඩු අගයක් ගනී.එම නිසා මූලාංක දෝෂය අවසාන පාඨාංකයට එකතු කළ යුතුය.

 

වැදගත්................

  1. පාඨාංකයක් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය වන වස්තුව ඉද්ද හා කිණිහිරිය මත සිර කරන විට අනවශ්‍ය ලෙස තෙරපීමට ළක් නොකළ යුතුය.ඒ සඳහා දිදාලය දිදාල හිසෙන් අල්ලා භ්‍රමණය කිරීම කළ යුතුය.එවිට දිදාල හිස අසලින් ශබ්ධයක් පැනනැගීම තුලින් වස්තුව අවශ්‍ය පරිදි සිර වී ඇතැයි අපට දැනගත හැකි වේ.
  2. එසේම පාඨාංකයක් ලබා ගැනීමේ දී අදාල වස්තුවෙහි පාඨාංක කීපයක් ගෙන ඒවායෙහි මධ්‍යන්‍ය අගය ලබා ගැනීම වඩාත් නිවැරදි පාඨාංකයක් ලබා ගැනීමට හේතු වේ. ‍ෙමහිදී මිනුම් ලබා ගන්නා වස්තුව විවිධ අතට භ්‍රමණය කරමින් මිනුම් ලබා ගැනීම වැදගත් වේ.ලිව්වේ : Charith
අදාල විෂය : භෞතික විද්‍යාව ලියු දිනය : Sat 10 Oct 2015
මෙම ලිපිය කියවා ඇති ගණන : 4192
"භෞතික විද්‍යාව" විෂයට අදාල අනෙකුත් ලිපි

අනෙකුත් ලිපි
12-වසර - ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය
ව්යාපාර පදනම (පළමු පාඩම ) 01. ව්යාපාරයක් යනු කුමක්දැයි නිවැරැදිව අර්ථ දක්වන්න. ලාභ හො ලාභ නොවන කිසියම් අරමුණක් ඉටුකරගැනීම සඳහා මිනිස් අවශ්යතා හා වුවමනා ඉටුකරන ඕනෑම ආර්ථික කටයුත්තක් ...

6-වසර - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
මෙහෙයුම් පද්ධතිය මෙහෙයුම් පද්ධතිය යනු පරිගණක මෘදුකාංගයක් හෙවත් පරිගණක වැඩසටහනකි. මෙමඟින් කෙරෙන කාර්යයන් පහත දැක්වේ. පරිශීලකයා හා පරිගණක දෘඩාංග අතර සම්බන්ධතාවය ඇති කිරීම පරිගණකය තුළ ඇති අනෙකුත් ...

උසස්පෙළ - භෞතික විද්‍යාව
දෙවන ඒකකය - යාන්ත්ර විද්යාව ( Mechanics ) හතරවන කොටස - අවසන් කොටස තරල යාන්ත්ර විද්යාව ( Fluid Mechanics ) ද්රව සහ වායු යන දෙවර්ගයම පොදුවේ හඳුන්වනු ලබන්නේ ...

උසස්පෙළ - භෞතික විද්‍යාව
දෙවන ඒකකය - යාන්ත්ර විද්යාව ( Mechanics ) තුන්වන කොටස කාර්යක්ෂමතාවය ( Efficiency ) ඒකක නැත. මාන නැත. අදිශ රාශියකි. කාර්යක්ෂමතාවය = Wout 100% / Win අයින්ස්ටයින්ගේ ශක්ති ස්කන්ධ සම්බන්ධය ( Einstein's ...

උසස්පෙළ - භෞතික විද්‍යාව
දෙවන ඒකකය - යාන්ත්ර විද්යාව ( Mechanics ) දෙවන කොටස බල යුග්මය ( Couple Of Force ) විශාලත්ව සමාන, සමාන්තර, අභිදිශාවෙන් ප්රතිවිරුද්ධ එකම ක්රියා රේඛාවේ නොපිහිටන බල දෙකක් ...

උසස්පෙළ - භෞතික විද්‍යාව
දෙවන ඒකකය - යාන්ත්ර විද්යාව ( Mechanics ) පළමු කොටස විස්ථාපනය ( Dislacement ) තෝරාගත් අනුබද්ධ ලක්ෂයක සිට සලකනු ලබන වස්තුවට ඇති සරල රේඛීය දුර එම මොහොතේදී එම ...

උසස්පෙළ - ජනමාධ්‍ය
සාම්ප්රදායිකත්වයෙන් ඔබ්බට ගිය නව මාධ්ය කලාවක් බිහි වන්නේ 20 වන සියවස මුල් භාගයේදීය. ක්රමිකව විකාශනය වෙමින් ආ නව මාධ්ය වර්තමානය වන විට ජනයාගේ අතැඹුලක් වී ...

4-වසර - සිංහල
ප්රශ්නයකපිළිතුරකට ලකුණු2.5ක් ලබා දෙන්න (1 )අෂ්ට පා සතෙකු වන්නේ? (1) ඉස්සා ය (2) මදුරුවා ය (3) මකුළුවා ය (2) ආහාර වමාරා කන සත්වයා වන්නේ? (1)ගවයා ...

උසස්පෙළ - ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය
ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය civil short note part 01 (01) SLS ප්රමිති සහතික සිමෙන්ති - sls 107,sls1247,sls515,sls1253 දියගැසු හුණු -sls 682 ගොඩනැගිලි හුණු -sls 552 ගඩොල් -sls 39 බ්ලොක් ගල් -sls 855 වානේ කම්බි ...

4-වසර - සිංහල
ශිෂ්යත්ව විභාගය සදහා පෙර පුහුණු බුහුවරණ ප්රශ්න පත්ර 04 ප්රශ්නයකපිළිතුරකට ලකුණු2.5ක් ලබා දෙන්න (1 )කාල නියමයක් නොමැතිව මල් පිපෙන ශාකයක් වන්නේ? (1) කෙසෙල් (2) රබුටන් (3) දුරියන් (2) ...