මයික්‍රෝ මීටර් ඉස්කුරුප්පු ආමානය


මයික්‍රෝ මීටර් ඉස්කුරුප්පු ආමානය........


අපි මුලින් ම මයික්‍රෝ මීටර් ඉස්කුරුප්පු ආමාන‍යේ කොටස් හඳුනා ගනිමු.

01.(A) -කලම්ප

02.(B) -ඉද්ද

03.(C)- කිණිහිරිය

04.(D) - වට පරිමාණය

05.(E) - රේඛීය පරිමාණය

06.(F) - දිදාලය

07.(G) - දිදාල හිස

 

මයික්‍රෝ මීටර් ඉස්කුරුප්පු ආමාන‍ය භාවිතයෙන් ලබාගත හැකි මිනුම් වන්නේ,සිහින් කම්බියක විෂ්කම්භය,අන්වීක්ෂ කදාවක ඝනකම,කඩදාසියක ඝනකම,ලෝහ තහඩුවක ඝනකම, ආදිය වේ.

 

උපකරණයේ කුඩාම මිනුම........

 

මයික්‍රෝ මීටර් ඉස්කුරුප්පු ආමාන‍යේ කුඩාම මිනුම ගැන කතාබහ කරන විව වැදගත් වන වචනයක් වන්නේ අන්තරාලය යන්නයි.

මෙහි අන්තරාලය ලෙස හඳුන්වනුයේ දිදාලය එක් වටයක් කරකැවීමේ දී ඉද්ද චලිත වන රේඛීය දුර වේ.

එය භාවිතයෙන් මයික්‍රෝ මීටර් ඉස්කුරුප්පු ආමාන‍යේ කුඩාම මිනුම පහත පරිදි ගණනය කළ හැකිය.

 

         කුඩාම මිනුම = අන්තරාලය / වට පරිමාණ කොටස් ගණන

 

උදාහරණ......

 පහත ඒක් ඒක් අවස්ථාවන් සඳහා මයිෙක්‍රා් මීටර ඉස්කුරුප්පු අාමානෙය් කුඩාම මිනුම ගණනය කරන්න.

01.ඉස්කුරුප්පු ආමානය දිදාලයෙන් අල්ලා එක් වටයක් කරකවන විට ඉද්ද   මිලි මීටර් 0.5 ක ප්‍රමාණයකින් ඉදිරියට ගමන් කරයි.තවද වට පරිමාණය   කොටස් 50 කට බෙදා ඇත.උපකරණයේ කුඩාම මිනුම සොයන්න.

කුඩාම මිනුම = අන්තරාලය / වට පරිමාණ කොටස් ගණන

                   = 0.5 mm / 50

                   = 0.01 mm

 

02.ඉස්කුරුප්පු ආමානයක අන්තරාලය 1 mm වන අතර දිදාලයට සම්බන්ධ  වට පරිමාණයේ කොටස් 100 කි. උපකරණයේ කුඩාම මිනුම සොයන්න.

 කුඩාම මිනුම = අන්තරාලය / වට පරිමාණ කොටස් ගණන

                   = 1 mm / 100

                   = 0.01 mm

 

03.ඉස්කුරුප්පු ආමානයේ දිදාලයෙන් අල්ලා වට 10 ක් කරකවන විට ඉද්ද  මිලි මීටර් 5 ක ප්‍රමාණයකින් ඉදිරියට ගමන් කරයි.තවද වට පරිමාණය   කොටස් 50 කට බෙදා ඇත.උපකරණයේ කුඩාම මිනුම සොයන්න.

 කුඩාම මිනුම = අන්තරාලය / වට පරිමාණ කොටස් ගණන

                   = 0.5 mm / 50

                   = 0.01 mm

 

පාඨාංක ගන්නා ආකාරය...........

මුල්න්ම ඉස්කුරුප්පු ආමානයේ ඉද්ද,කිණිහිරියෙන් ඉවතට ගමන් කරන ලෙස දිදාලය භ්‍රමණය කර ඉද්ද හා කිණිහිරිය අතර ට මිනුම් ලබා ගත යුතු වස්තුව ඇතුල් කර ඉද්ද එම කොටසෙහි ගැටෙන තුරු දිදාලය දිදාල හිසෙන් අල්ලා කරකැවීම සිදුකළ යුතුය.

ඉන් පසුව වෘත්ත පරිමාණය රේඛීය පරිමාණය මත කොපමණ දුරක් ගමන් කර ඇතිදැයි බලනු ලැබේ.එයට අදාල මිනුම කෙලින් ම කියවා ගනු

ලැබේ.දැන් වෘත්ත පරිමාණයේ කවර රේඛාවක් මධ්‍ය රේඛාව සමඟ ස්පර්ශ වන්නේ දැයි කියවා ගනු ලැබේ.එවිට මිනුමට අදාල පාඨාංකය පහත පරිදි ගණනය කළ හැකි වේ.

 

මූලාංක වරද...................

ඉස්කුරුප්පු ආමානයේ ඉද්ද හා කිණිහිරිය එකිනෙක සමපාත වන විට ප්‍රධාන පරිමාණයේ මධ්‍ය රේඛාව වට පරිමාණයේ ශූන්‍ය සදඟ සමපාත විය යුතුය.එසේ නොවේ නම් උපකරණයේ මූලාංක දෝෂයක් ඇතැයි කියනු ලැබේ.එවැනි උපකරණයකින් මිනුමක් ලබා ගන්නේ නම් එහි අවසන් පාඨාංකයෙන් එම දෝෂය ඉවත් කළ යුතුය.

මෙහි මූලාංක වරද කොටස් දෙකක් ඔසසේ සාකච්ඡා කෙරේ.

01.ධන මූලාංක වරද

                   ඉද්ද හා කිණිහිරිය එකිනෙක ස්පර්ශ වන විට ප්‍රධාන පරිමාණ ශූන්‍ය වෙත වෘත්ත පරිමාණ ශූන්‍ය ළඟා වී නොමැති නම් එයට ධන මූලාංක දෝෂයක් ඇතැයි කියනු ලැබේ.එවිට ලැබෙන පාඨාංකය නිවැරදි අගයට වඩා වැඩි වේ.එම නිසා එය නිවැරදි කිරීමට දෝෂය අවසාන පාඨාංකයෙන් අඩු කළ යුතුය.

 

02.සෘණ මූලාංක වරද

                   ඉද්ද හා කිණිහිරිය එකිනෙක ස්පර්ශ වන විට වෘත්ත පරිමාණයේ ශූන්‍ය මධ්‍ය රේඛාව අභිබවා ගමන් කරයි නම් සෘණ මූලාංක දෝෂයක් ඇතැයි කියනු ලැබේ.මෙවැනි උපකරණයකින් පාඨාංකයක් ලබා ගත් විට ලැබෙන අගය නිවැරදි අගයට වඩා අඩු අගයක් ගනී.එම නිසා මූලාංක දෝෂය අවසාන පාඨාංකයට එකතු කළ යුතුය.

 

වැදගත්................

  1. පාඨාංකයක් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය වන වස්තුව ඉද්ද හා කිණිහිරිය මත සිර කරන විට අනවශ්‍ය ලෙස තෙරපීමට ළක් නොකළ යුතුය.ඒ සඳහා දිදාලය දිදාල හිසෙන් අල්ලා භ්‍රමණය කිරීම කළ යුතුය.එවිට දිදාල හිස අසලින් ශබ්ධයක් පැනනැගීම තුලින් වස්තුව අවශ්‍ය පරිදි සිර වී ඇතැයි අපට දැනගත හැකි වේ.
  2. එසේම පාඨාංකයක් ලබා ගැනීමේ දී අදාල වස්තුවෙහි පාඨාංක කීපයක් ගෙන ඒවායෙහි මධ්‍යන්‍ය අගය ලබා ගැනීම වඩාත් නිවැරදි පාඨාංකයක් ලබා ගැනීමට හේතු වේ. ‍ෙමහිදී මිනුම් ලබා ගන්නා වස්තුව විවිධ අතට භ්‍රමණය කරමින් මිනුම් ලබා ගැනීම වැදගත් වේ.ලිව්වේ : Charith
අදාල විෂය : භෞතික විද්‍යාව ලියු දිනය : Sat 10 Oct 2015
මෙම ලිපිය කියවා ඇති ගණන : 3589
"භෞතික විද්‍යාව" විෂයට අදාල අනෙකුත් ලිපි

අනෙකුත් ලිපි
SFT - Grade 13 - රසායනික කර්මාන්ත.- සබන් නිෂ්පාදනය
(Shanuka විසින් 2019-01-21 දින 13-වසර යටතේ SFT විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

සබන් නිෂ්පාදනය සබන් භාවිත කිරීමේ ඉතිහාසය ක්රි.පූ.2800 තරම් පැරණි යැයි සලකනු ලැබේ. බැබිලොනියාවේ සබන් සෑදීම සඳහා අළු හා තෙල් මිශ්රණ භාවිතා කර ඇත. සබන් නිෂ්පාදයට ශාක ...

1 නෙක් කැමතියි

SFT - Grade 13 - රසායනික කර්මාන්ත.- ප්‍රතික්‍රියා කුටීරය
(Shanuka විසින් 2019-01-21 දින 13-වසර යටතේ SFT විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ප්රතික්රියා කුටීරය රසායනික නිෂ්පාදන කි්රයාවලියක ඉතාමත් වැදගත් ම ඒකකය ප්රතිකි්රයා කුටීරයයි. ප්රතිකි්රයා කුටීරය නිෂ්පාදන කි්රයාවලියට අදාළ රසායනික ප්රතිකි්රයා සිදු කිරීමට සුදුසු ආකාරයට නිර්මාණය කර ඇතග එසේම ...

2 නෙක් කැමතියි

ක්ෂුද්‍රජීව විද්‍යාව කෙටි සටහන් 12 ශ්‍රේණිය
(Shanuka විසින් 2019-01-20 දින 12-වසර යටතේ SFT විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ක්ෂුද්ර ජීවීන් යනු තනි සෛලයකින් හෝ සෛල කිහිපයකින් සමන්විත තනිව ගත් කල පියවි ඇසට නොපෙනෙන ජීවීන් වේ. ක්ෂුද්ර ජීවීන්ගේ ප්රමාණය ක්ෂුද්ර ජීවීන්ගේ දේහ තරම 0.1 mm ට වඩා ...

3 නෙක් කැමතියි

දේශපාලන පක්ෂ වර්ග
(sudeera විසින් 2019-01-18 දින උසස්පෙළ යටතේ දේශපාලන විද්‍යාව විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

දේශපාලන පක්ෂ වර්ග කේඩර පක්ෂ හා බහු ඡන පදනමක් ...


ඇමෙරිකානු බැංකු ක්‍රමය
(ECON with විසින් 2019-01-13 දින උසස්පෙළ යටතේ ආර්ථික විද්‍යාව විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

1700 ශත වර්ෂයේ දී බ්රිතාන්යයෙන් ඇමෙරිකාවට ගමන් කල වෙළදුන් විසින් වෙනුසිල්වෙනියානු බැංකුව ආරම්භ කිරීමත් සමග ඇමෙරිකාවේ බැංකු ක්රමයේ ආරම්භය සනිටුහන් විය.මෙම බැංකුව පිහිටුවනු ලැබුයේ ඇමෙරිකානු ...


ඉන්දීය සංචිත බැංකුවේ මුල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය
(ECON with විසින් 2019-01-13 දින උසස්පෙළ යටතේ ආර්ථික විද්‍යාව විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ඉන්දීය බැංකු ක්රමය ගැන කතා කරන විට එය ප්රධාන වශයෙන් කාලයන් දෙකකට බෙදා දැක්විය හැකිය.එනම්, 1.1992 ප්රතිසංවිධානයට පෙර කාලය 2.1992 ප්රතිසංවිධානයට පසු කාලය 1) 1992 ප්රතිසංවිධානයට පෙර කාලය 1992 ...


ඉන්දියානු සංචිත බැංකුව හෙවත් ඉන්දීය මහ බැංකුව
(ECON with විසින් 2018-12-24 දින උසස්පෙළ යටතේ ආර්ථික විද්‍යාව විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

විවිධ රට වලදී මහ බැංකුව විවිධ නම් වලින් හදුන්වනු ලැබේ.ශ්රී ලංකාවේ දී එය ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව ලෙසද,ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ දී එය සංධිය සංචිත මණ්ඩලය ...


යුරෝපීයන්ගේ පැමිණීමෙන් පසු මේ දක්වා ආසියාවේ වෙළඳාම (Asian trade in the present after Europeans)
(Rev: Handaganawe chandrajothi විසින් 2018-12-14 දින උසස්පෙළ යටතේ ඉතිහාසය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ඓතිහාසික පසුබිම (Historical background) පුරාණ කාලයේ දී ආසියාවේ ප්රදේශ යුරෝපයේ හා අප්රිකාවේ සමහර කොටස් සමඟ වෙළඳ සබඳතා පවත්වා ඇත. මුල් කාලයේ නාමික ජනතාව සැලකිය යුතු දුරකින් ...


ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය හැදින්වීම (කෙටි සටහන්)
(medhanga විසින් 2018-12-09 දින උසස්පෙළ යටතේ ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

හැදින්වීම ඈත අතීතයේ සිටම මිනිසා සෑම විටම අලුත් දේ නිෂ්පාදනය කිරීමට උත්සහ කරන අතර නිර්මාණය කර ඇති දෑ නවීකරණය කරනු ලබයි.මෙහිදී සෑම විටම මිනිසාගේ හෝ සමාජයට ...

4 නෙක් කැමතියි

4 පාඩම, මව්පිය දූ දරු යුතුකම් (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
(යසිරු විසින් 2018-12-07 දින 9-වසර යටතේ දහම් පාසල (බෞද්ධ) විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

දෙමාපියන්, මුල්ම ආචාර්යවරුන් යන අර්ථයෙන් පුබ්බාචරිය යන නමින්ද, සතර බ්රහ්ම විහරණයෙන් යුක්තවූ බැවින් බ්රහ්ම යන නමින් ද හැඳින්වේ. සටහන:- සතර බ්රහ්ම විහරණ පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තරයක් ...