මයික්‍රෝ මීටර් ඉස්කුරුප්පු ආමානය

මයික්‍රෝ මීටර් ඉස්කුරුප්පු ආමානය


මයික්‍රෝ මීටර් ඉස්කුරුප්පු ආමානය........


අපි මුලින් ම මයික්‍රෝ මීටර් ඉස්කුරුප්පු ආමාන‍යේ කොටස් හඳුනා ගනිමු.

01.(A) -කලම්ප

02.(B) -ඉද්ද

03.(C)- කිණිහිරිය

04.(D) - වට පරිමාණය

05.(E) - රේඛීය පරිමාණය

06.(F) - දිදාලය

07.(G) - දිදාල හිස

 

මයික්‍රෝ මීටර් ඉස්කුරුප්පු ආමාන‍ය භාවිතයෙන් ලබාගත හැකි මිනුම් වන්නේ,සිහින් කම්බියක විෂ්කම්භය,අන්වීක්ෂ කදාවක ඝනකම,කඩදාසියක ඝනකම,ලෝහ තහඩුවක ඝනකම, ආදිය වේ.

 

උපකරණයේ කුඩාම මිනුම........

 

මයික්‍රෝ මීටර් ඉස්කුරුප්පු ආමාන‍යේ කුඩාම මිනුම ගැන කතාබහ කරන විව වැදගත් වන වචනයක් වන්නේ අන්තරාලය යන්නයි.

මෙහි අන්තරාලය ලෙස හඳුන්වනුයේ දිදාලය එක් වටයක් කරකැවීමේ දී ඉද්ද චලිත වන රේඛීය දුර වේ.

එය භාවිතයෙන් මයික්‍රෝ මීටර් ඉස්කුරුප්පු ආමාන‍යේ කුඩාම මිනුම පහත පරිදි ගණනය කළ හැකිය.

 

         කුඩාම මිනුම = අන්තරාලය / වට පරිමාණ කොටස් ගණන

 

උදාහරණ......

 පහත ඒක් ඒක් අවස්ථාවන් සඳහා මයිෙක්‍රා් මීටර ඉස්කුරුප්පු අාමානෙය් කුඩාම මිනුම ගණනය කරන්න.

01.ඉස්කුරුප්පු ආමානය දිදාලයෙන් අල්ලා එක් වටයක් කරකවන විට ඉද්ද   මිලි මීටර් 0.5 ක ප්‍රමාණයකින් ඉදිරියට ගමන් කරයි.තවද වට පරිමාණය   කොටස් 50 කට බෙදා ඇත.උපකරණයේ කුඩාම මිනුම සොයන්න.

කුඩාම මිනුම = අන්තරාලය / වට පරිමාණ කොටස් ගණන

                   = 0.5 mm / 50

                   = 0.01 mm

 

02.ඉස්කුරුප්පු ආමානයක අන්තරාලය 1 mm වන අතර දිදාලයට සම්බන්ධ  වට පරිමාණයේ කොටස් 100 කි. උපකරණයේ කුඩාම මිනුම සොයන්න.

 කුඩාම මිනුම = අන්තරාලය / වට පරිමාණ කොටස් ගණන

                   = 1 mm / 100

                   = 0.01 mm

 

03.ඉස්කුරුප්පු ආමානයේ දිදාලයෙන් අල්ලා වට 10 ක් කරකවන විට ඉද්ද  මිලි මීටර් 5 ක ප්‍රමාණයකින් ඉදිරියට ගමන් කරයි.තවද වට පරිමාණය   කොටස් 50 කට බෙදා ඇත.උපකරණයේ කුඩාම මිනුම සොයන්න.

 කුඩාම මිනුම = අන්තරාලය / වට පරිමාණ කොටස් ගණන

                   = 0.5 mm / 50

                   = 0.01 mm

 

පාඨාංක ගන්නා ආකාරය...........

මුල්න්ම ඉස්කුරුප්පු ආමානයේ ඉද්ද,කිණිහිරියෙන් ඉවතට ගමන් කරන ලෙස දිදාලය භ්‍රමණය කර ඉද්ද හා කිණිහිරිය අතර ට මිනුම් ලබා ගත යුතු වස්තුව ඇතුල් කර ඉද්ද එම කොටසෙහි ගැටෙන තුරු දිදාලය දිදාල හිසෙන් අල්ලා කරකැවීම සිදුකළ යුතුය.

ඉන් පසුව වෘත්ත පරිමාණය රේඛීය පරිමාණය මත කොපමණ දුරක් ගමන් කර ඇතිදැයි බලනු ලැබේ.එයට අදාල මිනුම කෙලින් ම කියවා ගනු

ලැබේ.දැන් වෘත්ත පරිමාණයේ කවර රේඛාවක් මධ්‍ය රේඛාව සමඟ ස්පර්ශ වන්නේ දැයි කියවා ගනු ලැබේ.එවිට මිනුමට අදාල පාඨාංකය පහත පරිදි ගණනය කළ හැකි වේ.

 

මූලාංක වරද...................

ඉස්කුරුප්පු ආමානයේ ඉද්ද හා කිණිහිරිය එකිනෙක සමපාත වන විට ප්‍රධාන පරිමාණයේ මධ්‍ය රේඛාව වට පරිමාණයේ ශූන්‍ය සදඟ සමපාත විය යුතුය.එසේ නොවේ නම් උපකරණයේ මූලාංක දෝෂයක් ඇතැයි කියනු ලැබේ.එවැනි උපකරණයකින් මිනුමක් ලබා ගන්නේ නම් එහි අවසන් පාඨාංකයෙන් එම දෝෂය ඉවත් කළ යුතුය.

මෙහි මූලාංක වරද කොටස් දෙකක් ඔසසේ සාකච්ඡා කෙරේ.

01.ධන මූලාංක වරද

                   ඉද්ද හා කිණිහිරිය එකිනෙක ස්පර්ශ වන විට ප්‍රධාන පරිමාණ ශූන්‍ය වෙත වෘත්ත පරිමාණ ශූන්‍ය ළඟා වී නොමැති නම් එයට ධන මූලාංක දෝෂයක් ඇතැයි කියනු ලැබේ.එවිට ලැබෙන පාඨාංකය නිවැරදි අගයට වඩා වැඩි වේ.එම නිසා එය නිවැරදි කිරීමට දෝෂය අවසාන පාඨාංකයෙන් අඩු කළ යුතුය.

 

02.සෘණ මූලාංක වරද

                   ඉද්ද හා කිණිහිරිය එකිනෙක ස්පර්ශ වන විට වෘත්ත පරිමාණයේ ශූන්‍ය මධ්‍ය රේඛාව අභිබවා ගමන් කරයි නම් සෘණ මූලාංක දෝෂයක් ඇතැයි කියනු ලැබේ.මෙවැනි උපකරණයකින් පාඨාංකයක් ලබා ගත් විට ලැබෙන අගය නිවැරදි අගයට වඩා අඩු අගයක් ගනී.එම නිසා මූලාංක දෝෂය අවසාන පාඨාංකයට එකතු කළ යුතුය.

 

වැදගත්................

  1. පාඨාංකයක් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය වන වස්තුව ඉද්ද හා කිණිහිරිය මත සිර කරන විට අනවශ්‍ය ලෙස තෙරපීමට ළක් නොකළ යුතුය.ඒ සඳහා දිදාලය දිදාල හිසෙන් අල්ලා භ්‍රමණය කිරීම කළ යුතුය.එවිට දිදාල හිස අසලින් ශබ්ධයක් පැනනැගීම තුලින් වස්තුව අවශ්‍ය පරිදි සිර වී ඇතැයි අපට දැනගත හැකි වේ.
  2. එසේම පාඨාංකයක් ලබා ගැනීමේ දී අදාල වස්තුවෙහි පාඨාංක කීපයක් ගෙන ඒවායෙහි මධ්‍යන්‍ය අගය ලබා ගැනීම වඩාත් නිවැරදි පාඨාංකයක් ලබා ගැනීමට හේතු වේ. ‍ෙමහිදී මිනුම් ලබා ගන්නා වස්තුව විවිධ අතට භ්‍රමණය කරමින් මිනුම් ලබා ගැනීම වැදගත් වේ.ලිව්වේ : Charith
අදාල විෂය : භෞතික විද්‍යාව ලියු දිනය : Sat 10 Oct 2015
මෙම ලිපිය කියවා ඇති ගණන : 3080
"භෞතික විද්‍යාව" විෂයට අදාල අනෙකුත් ලිපි

අනෙකුත් ලිපි
ශ්‍රිතයක සීමාව
(Prabath විසින් 2018-11-11 දින උසස්පෙළ යටතේ සංයුක්ත ගණිතය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

සීමාව ගණන් හදන්න පුළුවන් උනාට ගොඩක් වෙලාවට සීමාව ගැන හොඳ පැහැදිලි චිත්රයක් අපි අතරේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මොකක්ද මේ ශ්රිතයක සීමාව කියන්නේ? ගණිත ගැටලුවක දේවල් ...


අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම-ණයවර ලිපිය හා එහි ක්‍රියාකාරීත්වය
(Eeshara විසින් 2018-11-07 දින වෙනත් යටතේ බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

සලේඛන ණයවර මෙය අන්තර්ජාතික වෙළඳාම සඳහා යොදා ගන්නා වූ විශ්වාසවන්තම හා යම්කිසි පිරිවැයක් දැරීමට වන ගෙවුම් ක්රමයයි. ණයවර ලිපියක් යනු, එහි පද හා නියමයන් සපුරමින් නම් කළ ...


අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම- විනිමය බිල්පත සහ රැස් කිරීමකට සම්බන්ධ වන පාර්ශව
(Eeshara විසින් 2018-11-07 දින වෙනත් යටතේ බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

විනිමය බිල්පත සහ රැස් කිරීමකට සම්බන්ධ වන පාර්ශව. සරලව ගත් කල විනිමය බිල්පතක් යනු පාර්ශවයක් විසින් තවත් පාර්ශ්වයක් වෙත යම්කිසි ගනුදෙනුවකට අදාළ කිසියම් වටිනාකමක් ඉල්ලූ විට ...


අන්තර්ජාතික ගැටුම්
(Disna විසින් 2018-11-06 දින සාමාන්‍යපෙළ යටතේ පුරවැසි අධ්‍යාපනය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

රාජ්යයන් අතර පවත්නා ගැටුම් අන්තර්ජාතික ගැටුම් ලෙස සරලව හඳුනාගත හැකිය. මෙම ගැටුම් ප්රධාන කොටස් දෙකක් යටතේ දැක්විය හැකිය. එනම් මතවාදී ගැටුම් හා යුධමය ගැටුම් වශයෙනි. ...


අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම-විවෘත ගිණුම්
(Eeshara විසින් 2018-11-06 දින වෙනත් යටතේ බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

විවෘත ගිණුම් ක්රමය මෙම ක්රමයේ දී ප්රථමයෙන්ම අපනයනකරු විසින් ආනයනකරු වෙත මුලින් ම භාණ්ඩ නැව්ගත කරන අතර නැව්ගත කිරීමේ දී අදාළ ලිපි ලේඛන ආනයනකරුට සෘජුවම යවනු ...


ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනයක මූලික ලක්ෂණ
(Disna විසින් 2018-11-06 දින සාමාන්‍යපෙළ යටතේ පුරවැසි අධ්‍යාපනය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ප්රජාතන්ත්රවාදී පාලනය යන්න සරලව හැඳින්විය හැකි වන්නේ ජනතාවගේ පාලනය යන්නයි. ප්රජාතන්ත්රවාදී පාලනය ආකාර දෙකකට ක්රියාත්මක වේ. 1. ඍජු ප්රජාතන්ත්රවාදය2. වක්ර ප්රජාතන්ත්රවාදය ග්රීසියේ ඇතෑන්ස් පෞර රාජ්යයේ පාලන කටයුතු ...

1 නෙක් කැමතියි

අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම- සලේඛන රැස් කිරිම
(Eeshara විසින් 2018-11-06 දින වෙනත් යටතේ බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

අපි මේ ලිපියේදී සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ අන්තර්ජාතික වෙළඳාමේ ඉතා වැදගත් ගෙවුම් ක්රමයක් වන සලේඛන රැස් කිරීම පිළිබඳවයි. මෙම අවස්ථාවේ දී අපනයනකරු (ප්රධානියා) වෙළඳ ගිවිසුමට අනුව ...


අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම
(Eeshara විසින් 2018-11-04 දින වෙනත් යටතේ බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ප්රධාන ගෙවුම් ක්රම හතරක් දැක ගත හැක.ඒවා පහත පරිදි වේ. අත්තිකාරම් ගෙවීම විවෘත ගිණුම් ක්රමය සලේඛන රැස් කිරිම සලේඛන ණයවර යන ප්රධාන ක්රම ...


short note
(lalith විසින් 2018-11-03 දින සාමාන්‍යපෙළ යටතේ සිංහල විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය - කෙටි සටහන දත්ත - වෙන් වෙන් වශයෙන් ගත් කළ අර්ථයක් දීමට නොහැකි අංක, වචන,සලකුණු දත්ත ලෙස හැඳින්වේ. තොරතුරු - දත්ත ගොනු කිරීමෙන් හා ...


ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සදහා පෙර පුහුණු බුහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍ර 02
(Anura විසින් 2018-11-01 දින 3-වසර යටතේ සිංහල විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ප්රශ්නයක පිළිතුරකට ලකුණු 2.5 ක් ලබා දෙන්න (1 ) වැවක ජලය බැස යාමට ඇති දොරටුව කුමක්ද? සොරොව්ව (2) වක්කඩ (3) කවාඩුව (2)සපත්තු හදන තැනැත්තා කුමන නමකින් හැදින්වේද? ...