ලිපි ලිවීමේ කොන්දේසි

ලිපි ලිවීමේ කොන්දේසි


 

www.myschool.lk වෙබ් අඩවියට ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට ගිණුම් හිමියෙක් ලෙස නොමිලේ ලියාපදිංචි විය හැක.


1. ගිණුම් හිමියන්ට www.myschool.lk වෙබ් අඩවියේ ඇති අධ්‍යාපනික කරුණු නොමිලේ පරිශීලනය කිරීමට හැකියව ඇත.

2. ගිණුම් හිමියන්ට www.myschool.lk වෙබ් අඩවියට අධ්‍යාපනික ලිපි පහත කොන්දේසි යටතේ සැපයීමට හැක.

  1. අධ්‍යාපනය සඳහා වූ ලිපි ලිවිය හැක.
  2. කිසිඳු සංවිධානයකට විරුද්ධව ලිපි සැපයිිය නොහැක.
  3. වෙනත් වෙබ් අඩවියක ප්‍රචාරණය සම්බන්ධයෙන් ලිපි සැපයිිය නොහැක.
  4. අසභ්‍ය ලිපි සැපයිිය නොහැක.
  5. ජාති වාදය ඇවිස්සෙන ලිපි සැපයිිය නොහැක.
  6. කිසියම් හෝ ලිපියක් සපයන විට එය උපුටා ගත් ලිපියක් නම් එහි මූලාශ්‍රයන් පිළිබඳව ලිපියෙහි සඳහන් විය යුතු වේ.
  7. සෑම ලිපියකම වගකීම ලිපිය සම්පාදනය කරන ගිණුම් හිමියා සතු වේ.
  8. ලිපියක් www.myschool.lk වෙබ් අඩවියේ පල වූ පසු එය ඉවත් කිරීමට නොහැකි නමුත් එය සංස්කරණය කල හැක.
   1. එලෙස සංස්කරණය කල හැක්කේ අදාල ලිපියෙහි දෝශයක් තිබුනහොත් පමණී.

3. ගිණුම් හිමියන්ට ලිපි සපයා මුදල් ලබා ගත හැක. මුදල් ඉපයීමට එක් ලිපියක සිංහල වචන 450 කට වඩා තිබිය යුතු අතර පහත කොන්දේසි අදාල වේ.

  1. අදාල ලිපිය 5 වසර ශිෂ්‍යත්වය හෝ සාමාන්‍ය පෙළ හෝ උසස් පෙළ විෂයන් සදහා විය යුතුය.
  2. ආගමික ලිපි (බෞද්ධ, ක්‍රිස්තියානි, ඉස්ලාම්, හින්දු ආදී...) සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව යටතේ සම්පාදනය කරන ලිපි සදහා මුදල් ගෙවනු නොලැබේ.
  3. www.myschool.lk ගිණුම් හිමියන්ගේ එක් කැමැත්තකට (ලයික් එකකට) ශත 50 ක් ගෙවනු ලැබේ.
  4. ලිපිවලට මුදල් ගණනය කිරීම කලින් කලට වෙනස් වේ.

4. www.myschool.lk වෙබ් අඩවිය හරහා අධ්‍යාපනික නොවන අසත්‍ය ලිපි සැපයීමෙන් අදාල ගිණුම් හිමියාගේ ගිණුම අක්‍රිය කිරීමට www.myschool.lk හැකියාව ඇත.

5. තවද  www.myschool.lk වේබ් අඩවියෙ කලින් කලට වෙනස් වෙන කොන්දේසි වලට ගිණුම් හිමියන් යටත් වේ.
ලිව්වේ : ගයාන්
අවවාද ලියු දිනය : Mon 26 Dec 2016
මෙම ලිපිය කියවා ඇති ගණන : 1878
අනෙකුත් ලිපි
ශ්‍රිතයක සීමාව
(Prabath විසින් 2018-11-11 දින උසස්පෙළ යටතේ සංයුක්ත ගණිතය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

සීමාව ගණන් හදන්න පුළුවන් උනාට ගොඩක් වෙලාවට සීමාව ගැන හොඳ පැහැදිලි චිත්රයක් අපි අතරේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මොකක්ද මේ ශ්රිතයක සීමාව කියන්නේ? ගණිත ගැටලුවක දේවල් ...


අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම-ණයවර ලිපිය හා එහි ක්‍රියාකාරීත්වය
(Eeshara විසින් 2018-11-07 දින වෙනත් යටතේ බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

සලේඛන ණයවර මෙය අන්තර්ජාතික වෙළඳාම සඳහා යොදා ගන්නා වූ විශ්වාසවන්තම හා යම්කිසි පිරිවැයක් දැරීමට වන ගෙවුම් ක්රමයයි. ණයවර ලිපියක් යනු, එහි පද හා නියමයන් සපුරමින් නම් කළ ...


අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම- විනිමය බිල්පත සහ රැස් කිරීමකට සම්බන්ධ වන පාර්ශව
(Eeshara විසින් 2018-11-07 දින වෙනත් යටතේ බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

විනිමය බිල්පත සහ රැස් කිරීමකට සම්බන්ධ වන පාර්ශව. සරලව ගත් කල විනිමය බිල්පතක් යනු පාර්ශවයක් විසින් තවත් පාර්ශ්වයක් වෙත යම්කිසි ගනුදෙනුවකට අදාළ කිසියම් වටිනාකමක් ඉල්ලූ විට ...


අන්තර්ජාතික ගැටුම්
(Disna විසින් 2018-11-06 දින සාමාන්‍යපෙළ යටතේ පුරවැසි අධ්‍යාපනය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

රාජ්යයන් අතර පවත්නා ගැටුම් අන්තර්ජාතික ගැටුම් ලෙස සරලව හඳුනාගත හැකිය. මෙම ගැටුම් ප්රධාන කොටස් දෙකක් යටතේ දැක්විය හැකිය. එනම් මතවාදී ගැටුම් හා යුධමය ගැටුම් වශයෙනි. ...


අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම-විවෘත ගිණුම්
(Eeshara විසින් 2018-11-06 දින වෙනත් යටතේ බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

විවෘත ගිණුම් ක්රමය මෙම ක්රමයේ දී ප්රථමයෙන්ම අපනයනකරු විසින් ආනයනකරු වෙත මුලින් ම භාණ්ඩ නැව්ගත කරන අතර නැව්ගත කිරීමේ දී අදාළ ලිපි ලේඛන ආනයනකරුට සෘජුවම යවනු ...


ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනයක මූලික ලක්ෂණ
(Disna විසින් 2018-11-06 දින සාමාන්‍යපෙළ යටතේ පුරවැසි අධ්‍යාපනය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ප්රජාතන්ත්රවාදී පාලනය යන්න සරලව හැඳින්විය හැකි වන්නේ ජනතාවගේ පාලනය යන්නයි. ප්රජාතන්ත්රවාදී පාලනය ආකාර දෙකකට ක්රියාත්මක වේ. 1. ඍජු ප්රජාතන්ත්රවාදය2. වක්ර ප්රජාතන්ත්රවාදය ග්රීසියේ ඇතෑන්ස් පෞර රාජ්යයේ පාලන කටයුතු ...

1 නෙක් කැමතියි

අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම- සලේඛන රැස් කිරිම
(Eeshara විසින් 2018-11-06 දින වෙනත් යටතේ බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

අපි මේ ලිපියේදී සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ අන්තර්ජාතික වෙළඳාමේ ඉතා වැදගත් ගෙවුම් ක්රමයක් වන සලේඛන රැස් කිරීම පිළිබඳවයි. මෙම අවස්ථාවේ දී අපනයනකරු (ප්රධානියා) වෙළඳ ගිවිසුමට අනුව ...


අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම
(Eeshara විසින් 2018-11-04 දින වෙනත් යටතේ බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ප්රධාන ගෙවුම් ක්රම හතරක් දැක ගත හැක.ඒවා පහත පරිදි වේ. අත්තිකාරම් ගෙවීම විවෘත ගිණුම් ක්රමය සලේඛන රැස් කිරිම සලේඛන ණයවර යන ප්රධාන ක්රම ...


short note
(lalith විසින් 2018-11-03 දින සාමාන්‍යපෙළ යටතේ සිංහල විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය - කෙටි සටහන දත්ත - වෙන් වෙන් වශයෙන් ගත් කළ අර්ථයක් දීමට නොහැකි අංක, වචන,සලකුණු දත්ත ලෙස හැඳින්වේ. තොරතුරු - දත්ත ගොනු කිරීමෙන් හා ...


ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සදහා පෙර පුහුණු බුහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍ර 02
(Anura විසින් 2018-11-01 දින 3-වසර යටතේ සිංහල විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ප්රශ්නයක පිළිතුරකට ලකුණු 2.5 ක් ලබා දෙන්න (1 ) වැවක ජලය බැස යාමට ඇති දොරටුව කුමක්ද? සොරොව්ව (2) වක්කඩ (3) කවාඩුව (2)සපත්තු හදන තැනැත්තා කුමන නමකින් හැදින්වේද? ...